English Česky

Elektrotechnika, energetika a management


Naučte se rozumět technologiím a používat je v praxi.

Proč EEM?

Novinky EEM

Studentům EEM bude přednášet Mgr. Václav Bartuška

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd pořádá pro studenty programu Elektrotechnika, energetika a management přednášky Mgr. Václava Bartušky, velvyslance ČR se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost. Předmět Energetická bezpečnost se zabývá současnými aspekty rozvoje energetických systémů v globálním kontextu s důrazem na otázky energetické bezpečnosti a vztah mezi ekologickými aspekty rozvoje energetiky, bezpečností dodávek energie a dopadem na konkurenceschopnost států. Diskutuje se role současné energetiky, zejména z pohledu současné a budoucí role ropy a zemního plynu a současnosti a budoucnosti jaderné energetiky včetně vazby na tzv. "novou energetiku" směřující k decentralizaci, využívání nových technologií jako je ukládání uhlíku, akumulace energie a řízení spotřeby. Významná pozornost se věnuje též politice EU ve vztahu k energetické bezpečnosti a rozvoji energetiky a pozici ČR a budoucnosti uhelné a jaderné energetiky. Současně je diskutována problematika staveb energetických děl a Nimby syndrom. Podrobné informace o jednotlivých přednáškách jsou k dispozici zde.

Naši vědci vyvinuli speciální kameru, která umí z pohybu očí detekovat nemoc

Diagnóza vážných psychických a vývojových poruch i onemocnění, stejně jako účinný komunikační prostředek pro postižené. To vše umožňuje zařízení, které je schopné sledovat i ty nejmenší pohyby očí. Vyvinuli ho výzkumníci z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické pod vedením Ing. Martina Dobiáše, PhD., v rámci projektu „Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách“. Výzkum finančně podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

Studenti programu Elektrotechnika, energetika a management uspěli v soutěži Energy Economics Contest

Na vysoké škole ekonomické se dne 8. prosince konala finální prezentace nejlepších prací soutěže Energy Economics Contest, kterou i v letošním roce uspořádal Institut energetické ekonomie. V kategorii absolventských prací získal 1. místo Petr Pavlíček s diplomovou prací Ekonomická efektivnost výroby biometanu a na bronzové pozici se umístil Petr Řeháček se studií Možnosti zavedení Smart-tarifu v ČR a vyhodnocení ekonomických důsledků.

U nás to žije – podívejte se na náš facebookový profil. Zde sdílíme jak novinky ze světa energetiky, tak i aktuality o tom, co se děje na programu EEM, fakultě i ČVUT.

Reference

Proč jsem na EEM

 
 

Prohlédněte si také další důvody, proč studovat EEM.

Jak se uplatníte?

Studium na EEM vás připraví na pozice skutečných odborníků. Ať už si zvolíte technické nebo manažerské zaměření, o vaše znalosti a zkušenosti bude rekordní zájem.

Zajímá vás víc? Přečtěte si profil absolventa našich oborů!

Co se u nás naučíte?

Díky elektřině funguje svět, jak ho známe. Nejsou to ale jen světla a počítače, ale celá ekonomika a infrastruktura lidstva. Aby všechno správně fungovalo, potřebujeme skutečné odborníky, kteří rozumí aktuálním technologiím a umí je správně použít.
Odborníky, kteří rozumí technice, managementu i ekonomice.

  • Elektrotechnika

    Elektrické stroje, přístroje a pohony, elektrárny, technika vysokého napětí, solární systémy

  • Energetika

    Silnoproud, distribuce elektrické energie, energetické systémy, energetická strojní zařízení.

  • Management

    Projektové řízení, management, marketing, ekonomika, výroba a užití energie, řízení jakosti, rozvoj.

A mnoho dalšího! Více se dozvíte v nabídce našich studijních oborů a kombinovaného studia.

Spolupracujeme s průmyslem

partneři programu EEM

Zaujali jsme vás? Podejte si přihlášku!

Chci podat přihlášku