English Česky

Program EEM nabízí studium i v kombinované formě. Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu. Kombinovaná forma studia se řídí stejnými studijními předpisy jako prezenční forma studia.
Podrobné informace jsou dostupné na hlavních stránkách FEL:

Záznamy některých přednášek - podpora (nejen) pro studenty kombinovaného studia