English Česky

Program Elektrotechnika, energetika a management pokrývá oblast elektrotechnické výroby, elektrických strojů, přístrojů a pohonů, oblast elektroenergetiky a oblast managementu v elektrotechnické výrobě a energetice. Studenti získávají vzdělání, které jim dává dostatečné teoretické i praktické předpoklady pro uplatnění jako projektant, konstruktér, výrobní inženýr. Dále se absolventi uplatňují v technických, projekčních, investičních, montážních a provozních útvarech klasických a jaderných elektráren, při konstrukci a návrhu elektrických strojů, přístrojů a pohonů, jako odborník na řešení náročných manažersko-ekonomických problémů v daném oboru, a to jak v různých formách podnikání, tak i v různých úrovních řízení.

Technické zaměření

Program EEM má jeden bakalářský a tři magisterské obory zaměřené primárně technicky:

Technicko-ekonomické zaměření

V našem programu lze také stuovat obory zaměřené ekonomicky:

Průchody studiem

Legenda:
  Povinné předměty
  Povinné předměty oboru
  Povinné předměty společné oborům
  Povinně volitelné předměty
  Volitelné předměty

Aplikovaná elektrotechnika

                                                         
1 Lineární algebra Matematická analýza 1 Základy elektrotechnického inženýrství Procedurální programování Základy mikroekonomiky Humanitní předmět
2 Diferenciální rovnice a numerika Matematická analýza 2 Fyzika 1 Průmyslové počítačové systémy Výpočetní aplikace Volitelné předměty
3 Komplexní analýza Fyzika 2 Materiály pro výkonovou elektrotechniku Elektromagnetické pole Elektrické obvody Elektronika pro silnoproud
4 Technologické procesy pro elektrotechniku Základy elektrických strojů a přístrojů Elektroenergetika 1 Elektrická měření Statistika a pravděpodobnost Výroba elektrotechnických součástek
5 Projekt bakalářský Výroba výkonových zařízení Základy elektrických pohonů Základy výkonové elektrniky Elektroenergetika 2 Mikroprocesory a výkonové součástky Elektroenergetika 3
6 Bakalářská práce Solární systémy a elektrocemické zdroje Povinně volitelné předměty  

Elektrotechnika a management

                                                         
1 Lineární algebra Matematická analýza 1 Základy elektrotechnického inžeýrství Procedurální programování Makro a mikroekonomika Humanitní předmět
2 Diferenciální rovnice a numerika Matematická analýza 2 Fyzika 1 Průmyslové počítačové systémy Výpočetní aplikace Volitelné předměty
3 Komplexní analýza Fyzika 2 Materiály pro výkonovou elektrotechniku Elektromagnetické pole Elektrické obvody Elektronika pro silnoproud
4 Technologické procesy pro elektrotechniku Základy elektrických strojů a přístrojů Elektroenergetika 1 Elektrická měření Matematika pro ekonomii Výroba elektrotechnických zařízení
5 Projekt bakalářský Výroba výkonových zařízení Základy elektrických pohonů Základy výkonové elektroniky Elektroenergetika 2 Úvod do ekonomiky energetiky Základy podnikání a účetnictví
6 Právo a podnikání Základy finančního manegmentu Povinně volitelné předměty Bakalářská práce  

Elektrické stroje, přístroje a pohony

                                                         
1 Inženýrské aplikace Jakost a spolehlivost Elektrické stroje a přístroje Strojní struktury elektráren Ekonomika pro elektroenergetiky Řízení a regulace elektrických pohonů
2 Ekologie materiálů a procesů Teorie a aplikace výkonových měničů Elektrárny Technika vysokých napětí Digitální řízení elektrických pohonů Simulace a optimalizace v pohonech
3 Aplikace solárních systémů Elektrické pohony a trakce Přenos a rozvod elektrické energie Volitelný předmět 1 Humanitní předmět Projekt magisterský
4 Diplomová práce Volitelný předmět 2

Elektroenergetika

                                                         
1 Inženýrské aplikace Jakost a spolehlivost Elektrické stroje a přístroje Strojní struktury elektráren Ekonomika pro elektroenergetiky Elektrické světlo
2 Ekologie materiálů a procesů Teorie a aplikace výkonových měničů Elektrárny Technika vysokých napětí Distribuce elektrické energie Elektrotepelná technika
3 Aplikace solárních systémů Elektrické pohony a trakce Přenos a rozvod elektrické energie Volitelný předmět 1 Humanitní předmět Projekt magisterský
4 Diplomová práce Volitelný předmět 2

Technologické systémy

                                                         
1 Inženýrské aplikace Jakost a spolehlivost Elektrické stroje a přístroje Strojní struktury elektráren Ekonomika pro elektroenergetiky Simulace výrobních systémů
2 Ekologie materiálů a procesů Teorie a aplikace výkonových měničů Elektrárny Technika vysokých napětí Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii Výkonové součástky v elektrotechnice
3 Aplikace solárních systémů Elektrické pohony a trakce Přenos a rozvod elektrické energie Volitelný předmět 1 Humanitní předmět Projekt magisterský
4 Diplomová práce Volitelný předmět 2

Management energetiky a elektrotechniky

                                                         
1 Matematika pro ekonomiku Finanční účetnictví Prvky a provoz elektroenergetických soustav Dopravní energetické systémy Výroba energie Energetická strojní zařízení
2 Finanční management Statistické metody v eknomii Operační výzkum Management výroby energie Ekonomika užití energie Humanitní předmět
3 Ekologie a ekonomika Systémové inženýrství a rozhodování Management energetických soustav Marketing Rozvoj energetických systémů Individuální projekt
4 Diplomová práce Volitelný předmět 1

Zaujali jsme vás? Podejte si přihlášku!

Chci podat přihlášku