English Česky

Program Elektrotechnika, energetika a management pokrývá oblast elektrotechnické výroby, elektrických strojů, přístrojů a pohonů, oblast elektroenergetiky a oblast managementu v elektrotechnické výrobě a energetice. Studenti získávají vzdělání, které jim dává dostatečné teoretické i praktické předpoklady pro uplatnění jako projektant, konstruktér, výrobní inženýr. Dále se absolventi uplatňují v technických, projekčních, investičních, montážních a provozních útvarech klasických a jaderných elektráren, při konstrukci a návrhu elektrických strojů, přístrojů a pohonů, jako odborník na řešení náročných manažersko-ekonomických problémů v daném oboru, a to jak v různých formách podnikání, tak i v různých úrovních řízení.

Technické zaměření

Program EEM má jeden bakalářský a tři magisterské obory zaměřené primárně technicky:

Technicko-ekonomické zaměření

Průchody studiem

Legenda:
  Povinné předměty
  Povinné předměty oboru
  Povinné předměty společné oborům
  Povinně volitelné předměty
  Volitelné předměty

Aplikovaná elektrotechnika

                                                         
1 Lineární algebra Matematická analýza 1 Procedurální programování Makro a mikroekonomika Humanitní předmět Základy elektrotechnického inžeýrství
2 Matematická analýza 2 Diferenciální rovnice a numerika Fyzika 1 Elektrické obvody Výpočetní aplikace
3 Komplexní analýza Fyzika 2 Elektromagnetické pole Elektronika pro silnoproud Základy výkonové elektroniky Materiály pro výkonovou elektrotechniku
4 Pravděpodobnost a statistika Elektrická měření Výkonové součástky a technologie Základy elektrických strojů a přístrojů Elektroenergetika 1 Průmyslové počítačové systémy
5 Výroba výkonových zařízení Základy elektrických pohonů Elektroenergetika 2 Mikroprocesory a výkonové součástky Elektroenergetika 3 Individuální projekt Volitelný předmět 1
6 Bakalářská práce Systémy pro využití sluneční energie Povinně volitelný předmět Volitelný předmět 2  

Elektrotechnika a management

                                                         
1 Lineární algebra Matematická analýza 1 Procedurální programování Makro a mikroekonomika Humanitní předmět Základy elektrotechnického inžeýrství
2 Matematická analýza 2 Diferenciální rovnice a numerika Fyzika 1 Elektrické obvody Výpočetní aplikace
3 Komplexní analýza Fyzika 2 Elektromagnetické pole Elektronika pro silnoproud Základy výkonové elektroniky Materiály pro výkonovou elektrotechniku
4 Statistika a pravděpodobnost Elektrická měření Výkonové součástky a technologie Základy elektrických strojů a přístrojů Elektroenergetika 1 Základy podnikání
5 Výroba výkonových zařízení Základy elektrických pohonů Elektroenergetika 2 Základy finančního managementu Úvod do ekonomiky energetiky Individuální projekt Volitelný předmět 1
6 Bakalářská práce Právo pro podnikání Průmyslové počítačové systémy Volitelný předmět 2  

Elektrické stroje, přístroje a pohony

                                                         
1 Inženýrské aplikace Jakost a spolehlivost Elektrické stroje a přístroje Strojní struktury elektráren Ekonomika pro elektroenergetiky Řízení a regulace elektrických pohonů
2 Ekologie materiálů a procesů Teorie a aplikace výkonových měničů Elektrárny Technika vysokých napětí Digitální řízení elektrických pohonů Simulace a optimalizace v pohonech
3 Aplikace solárních systémů Elektrické pohony a trakce Přenos a rozvod elektrické energie Volitelný předmět 1 Humanitní předmět Projekt magisterský
4 Diplomová práce Volitelný předmět 2

Elektroenergetika

                                                         
1 Inženýrské aplikace Jakost a spolehlivost Elektrické stroje a přístroje Strojní struktury elektráren Ekonomika pro elektroenergetiky Elektrické světlo
2 Ekologie materiálů a procesů Teorie a aplikace výkonových měničů Elektrárny Technika vysokých napětí Distribuce elektrické energie Elektrotepelná technika
3 Aplikace solárních systémů Elektrické pohony a trakce Přenos a rozvod elektrické energie Volitelný předmět 1 Humanitní předmět Projekt magisterský
4 Diplomová práce Volitelný předmět 2

Technologické systémy

                                                         
1 Inženýrské aplikace Jakost a spolehlivost Elektrické stroje a přístroje Strojní struktury elektráren Ekonomika pro elektroenergetiky Simulace výrobních systémů
2 Ekologie materiálů a procesů Teorie a aplikace výkonových měničů Elektrárny Technika vysokých napětí Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii Výkonové součástky v elektrotechnice
3 Aplikace solárních systémů Elektrické pohony a trakce Přenos a rozvod elektrické energie Volitelný předmět 1 Humanitní předmět Projekt magisterský
4 Diplomová práce Volitelný předmět 2

Management energetiky a elektrotechniky

                                                         
1 Matematika pro ekonomiku Finanční účetnictví Prvky a provoz elektroenergetických soustav Dopravní energetické systémy Výroba energie Energetická strojní zařízení
2 Finanční management Statistické metody v eknomii Operační výzkum Management výroby energie Ekonomika užití energie Humanitní předmět
3 Ekologie a ekonomika Systémové inženýrství a rozhodování Management energetických soustav Marketing Rozvoj energetických systémů Individuální projekt
4 Diplomová práce Volitelný předmět 1

Zaujali jsme vás? Podejte si přihlášku!

Chci podat přihlášku