English Česky

Detaily přijímací zkoušky

Obecné informace, jak se stát magisterským studentem na FEL (podání přihlášky, prominutí přijímací zkoušky atd), jsou k dispozici na webových stránkách fakulty. 

Přijímací zkoušky ke studiu od akademického roku 2017/2018

  • Detailní informace (místo a čas) o přijímací zkoušce na magisterský program Elektrotechnika, energetika a management budou upřesněny

Přijímací zkouška na magisterský program Elektrotechnika, energetika a management

Přijímací zkouška probíhá v souladu s Podmínkami pro přijetí ke studiu na ČVUT FEL a se Směrnicí děkana pro přijímací řízení.

Uchazeči hlásící se ke studiu na obory Elektroenergetika, Elektrické stroje, přístroje a pohony, Technologické systémy mají jeden společný písemný test dle tematických okruhů pro přijímací řízení pro tyto obory, uchazeči hlásící se ke studiu oborů Ekonomika a řízení elektrotechniky a Ekonomika a řízení energetiky mají jiný obsah písemného testu dle okruhů k přijímacímu řízení.

Přijímací zkouška pro přijímací řízení do magisterských oborů Elektroenergetika, Elektrické stroje, přístroje a pohony a Technologické systémy

Přijímací zkouška se skládá z písemné části a ústního pohovoru. 

Písemná část přijímací zkoušky je ve formě testu s otázkami z tematických okruhů k přijímacímu řízení. Test se skládá ze čtyř částí zaměřených na:

  • teoretickou elektrotechniku 
  • elektroenergetiku 
  • elektrické stroje, přístroje a pohony 
  • elektrotechnologii.

Test pro všechny tři uvedené obory obsahuje celkem 24 otázek, po 6 otázkách z každé části.

Pravidla testu: Otázky (příklady) jsou typu „abcd“, u nichž je možný libovolný počet správných odpovědí, a typu s volně psanou slovní odpovědí. Za každou otázku (příklad) může uchazeč získat maximálně 1 nebo 2 body, celkové maximum za všechny 4 části testu je 36 bodů. Každý uchazeč má pouze psací náčiní. Kalkulačky, telefony, počítače a další komunikační zařízení nejsou povoleny. Test trvá celkem 100 minut čistého času.

Dále je součástí přijímací zkoušky ústní pohovor, který je ohodnocen maximálně 9 body. Celkem z přijímací zkoušky lze tedy získat 45 bodů.

Přijímací zkouška pro přijímací řízení do magisterských oborů Ekonomika a řízení elektrotechniky a Ekonomika a řízení energetiky

Přijímací zkouška je písemná (formou testu) s otevřenými otázkami z tematických okruhů k přijímacímu řízení. Test se skládá ze tří částí zaměřených na matematiku, technický základ, který je diferencován podle oborů, a ekonomii. Z každé části je uchazeči položeno 5 otázek, přičemž tyto jednotlivé části mají stejnou váhu. Pokud se uchazeči hlásí na jeden obor, řeší otázky z technického základu pro daný obor. V tomto případě má test 15 otázek, doba na řešení testu je 70 minut. V případě, že se uchazeči hlásí na oba obory, řeší otázky z technického základu pro oba obory. V tomto případě má test 20 otázek, doba na řešení testu je 90 minut. Test pro oba dva obory má společnou část z matematiky a ekonomie.

Pravidla testu: Každý uchazeč může používat pouze psací náčiní a kalkulačku. Telefony a počítače (a další komunikační zařízení) nejsou povoleny. Test celkem trvá 70 resp. 90 minut čistého času. V první části testu jsou příklady z matematiky, dále otázky nebo příklady z technického základu, na závěr otázky z ekonomie. Každý si musí individuálně zvolit strategii postupu.