English Česky

Má být šéf firmy technik, nebo ekonom? Když vystudujete náš obor, budete obojí..

Student u nás získá:

 • možnost vystudovat nejlepší tuzemskou elektrotechnickou fakultu na prestižní škole s tradicí 
 • výhodu propojit technické studium s ekonomickým vzděláním - ani pracovník na vysloveně technické pracovní pozici se neobejde bez ekonomického myšlení
 • možnost propojit technické vzdělání a manažerské dovednosti - multidisciplinární obory jsou atraktivní - zkušenosti z praxe ukazují, že o nabízenou kvalifikaci je velký zájem
 • mezioborové znalosti, které podstatně usnadní vstup do praxe i mimo obor elektrotechniky či energetiky - kdo se rozhodne pro samostatné podnikání, budou pro něho znalosti ekonomiky bezpochyby velkým přínosem
 • šanci vystudovat moderní a zajímavý studijní obor, jehož význam bude narůstat
 • příležitost nalézt dobře placené zaměstnání  
 • přehled o problematice výroby a přenosu elektrické energie
 • znalosti o řízení technologických procesů a organizaci a řízení výroby
 • osvojení si základních typů elektrických strojů, měničů a pohonů a představu o jejich chování
 • znalosti o principech fungování elektrických zařízení od elektrárny po domácí spotřebiče

Naši studenti se úspěšně uplatňují na všech úrovních technických i technicko-manažerských funkcí u firem:

 • energetických (ČEZ, ČEPS, PRE,  ..)
 • elektrotechnických (Tesla, Siemens,..),
 • poradenských (Deloitte, Ernst & Young, …)
 • ale i v bankovním a státním sektoru (MPO, MŽP, ERÚ, ČS, KB…)
 • a mnoha dalších (Microsoft, ŠkodaAuto, ..)
partneři programu EEM

Zaujali jsme vás? Podejte si přihlášku!

Chci podat přihlášku