Bakalářský studijní program Elektrotechnika, energetika a management poskytuje široké teoretické znalosti a praktický rozhled v oblasti elektrotechnické výroby, elektrických strojů, přístrojů a pohonů, elektroenergetiky a managementu z oblasti elektrotechnické výroby a energetiky. 

V rámci studia budeš veden k absolvování řady prakticky orientovaných předmětů, projektů a bakalářské práce – jejímž vypracováním prokazuješ schopnost teoretické a praktické aplikace získaných znalostí.

Pro studenty bakalářského programu jsou nabízeny dvě specializace – technické a technicko-ekonomické zaměření, které poskytují dostatečný základ znalostí pro navazující magisterské studium. Výběrem za širokého spektra volitelných předmětů se můžeš zaměřit na zvolenou specializaci. 

V obou specializacích získáš znalosti z elektrotechniky, materiálů a strojů, na kvalitním základu matematiky a fyziky pochopíš principy výroby elektřiny, jejího přenosu a následného využití.

TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

 

 
Průchod studiem jednotlivými semestry:
 

TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZAMĚŘENÍ

 

Průchod studiem jednotlivými semestry:

Podrobné informace, jak nastoupit k bakalářskému studiu, nalezneš na webu fakulty.