Po absolvování bakalářského programu můžeš nastoupit na navazující magisterskou technicko-ekonomickou nebo technickou specializaci, kde si v případě technického zaměření vybereš ze 3 specializací.

Naučíš se prakticky používat znalosti z bakalářského studia a prohloubíš svou odbornost. V rámci diplomové práce už můžeš pracovat ve spolupráci s firmou na reálném projektu a získat tak další zkušenosti.

TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

Průchody studiem jednotlivými semestry vybraných specializací:

Elektroenergetika

Elektrické pohony

Technologické systémy

 

Bližší informace k jednotlivým specializacím lze najít na webu kateder:

 

 

TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZAMĚŘENÍ

Průchod studiem jednotlivými semestry specializace:

Management energetiky a elektrotechniky

 

Bližší informace k této specializaci lze najít na webu katedry:

 

Podrobné informace jak nastoupit k magisterskému studiu naleznete na webu fakulty.