ANNA KADLECOVÁ

Specializace studia:

Technologické systémy

Téma bakalářské práce:

Termická analýza bezolovnaté pájecí slitiny

 

 

 

Proč jste si vybrali program EEM na FEL ČVUT? 

Bakalářský program mě zaujal kvůli tomu, že jsem pořádně nebyla rozhodnutá, čemu se chci v budoucnu věnovat. PRogram EEM spojoval technologickou a ekonomickou větev, což mi přišlo velmi praktické.

Co považujete za výhodu studia tohoto programu?

Oproti ostatním programům mi tento připadá více praktický a uplatnitelný v průmyslu. Navíc i přístup kantorů je mnohem osobnější a nápomocnější.

Proč byste studium doporučili případným zájemcům o program?

V tomto programu je propojeno technické a ekonomické zaměření. V průběhu studia se poté student může rozhodnou, ke kterému z těchto dvou zaměření více inklinuje a může se na něj více zaměřit. Další výhodou je, že se student má možnost se nejen teoreticky naučit látku, ale i prakticky znalosti využít.

 

 

 

MAREK TERINGL

Specializace studia:

Technologické systémy

Téma bakalářské práce:

Dutiny v pájených spojích

 

 

 

Proč jste si vybrali program EEM na FEL ČVUT? 

Při absolvování stáže Jaderná maturita na Jaderné elektrárně Temelín jsem zjistil, že tehdejší ředitel elektrárny studoval na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze obor elektroenergetika. Jelikož mě práce tam velice zaujala, rozhodl jsem se, že by to mohl být zajímavý směr i pro mě.

Co považujete za výhodu studia tohoto programu?

Při studiu tohoto programu si můžete vyzkoušet téměř veškeré oblasti elektrotechniky a díky tomu se později rozhodnout, jakou cestou byste se chtěli dále ubírat. Po absolvování bakalářského studia je na výběr velké množství navazujících možností, což jiné programy často postrádají. Student má opravdu skvělou příležitost zjistit, jaká oblast elektrotechniky ho baví a při dalším studiu se jí věnovat.

Proč byste studium doporučili případným zájemcům o program?

Jedná se o komplexní program, kde nejprve student získá základní přehled a dále se může soustředit na vybrané odvětví, které ho bude bavit. Pozná se tu se skvělými lidmi a zažije tu nespočet zajímavých akcí. Těžko to popsat slovy, je potřeba to zažít!

 

 

 

IVA KRÁLOVÁ

Specializace studia:

Technologické systémy

Téma bakalářské práce:

Měření pájitelnosti metodou smáčecích vah

 

 

 

Proč jste si vybrali program EEM na FEL ČVUT? 

Program jsem si vybrala na dni otevřených dveří, kde jsem měla možnost si popovídat o studiu přímo s jedním ze studentů EEM. Nalákalo mě spojení techniky a ekonomiky, které EEMko nabízí a dále možnosti budoucího uplatnění téměř v kterékoliv technické společnosti. Rozhodujícím faktorem byla pro mě i taková maličkost jako je fakt, že EEM jako jediný obor na FELu nestaví na
programování, čímž se pro mě stal titul mnohem dosažitelnější.

Co považujete za výhodu studia tohoto programu?

Na EEM není takový důraz na programování, program je proto vhodný i pro technicky zaměřené studenty bez znalosti nebo zapálení do programovacích jazyků. V bakalářském programu je
povinný pouze jeden programovací předmět, abychom se s programováním jako takovým vůbec seznámili. EEM nám oproti jiným programům navíc poskytuje pohled na věc ze dvou stran, ze strany
technické a ekonomické. Jsme tedy schopni posoudit nejen technickou proveditelnost našeho projektu, ale také to, zda se do realizace vyplatí investovat náš čas a peníze.

Proč byste studium doporučili případným zájemcům o program?

EEM je velmi rozmanitý program, během jehož studia získáte komplexní pohled na techniku, naučí vás o věcech přemýšlet a dívat se na ně z různých úhlů, což je velmi důležité a v praxi ceněné. Během
studia máte navíc možnost se zapojit do nejrůznějších projektů a navázat spolupráci se společnostmi již při studiu. Jako absolventi EEMka nebudete mít nouzi o uplatnění v oboru, který má budoucnost a bude vás bavit.

 

ROBIN FINGERHUT

Specializace studia:

Management energetiky a elektrotechniky

Téma bakalářské práce:

Ekonomická a technická analýza elektromobility v České republice

 

 

 

Proč jste si vybrali program EEM na FEL ČVUT? 

Chci získat přehled o ekonomické stránce energetiky. Studovat kombinaci těchto dvou oborů mi vždy přišlo zajímavé a užitečné. Rád bych se v budoucnu zabýval rozumným postojem společnosti
k obnovitelným zdrojům elektřiny.

Co považujete za výhodu studia tohoto programu?

Studium tohoto programu vhodně zahrnuje technické a ekonomické předměty, které společně poskytují komplexní přehled nad celým odvětvím energetiky. Tento obor také otevírá dveře
mnoha dalších vědních disciplín.

Proč byste studium doporučili případným zájemcům o program?

V energetice dochází v posledních letech k dynamickým změnám, a proto věnovat se jí považuji za perspektivní.

 

ONDŘEJ LIPČÁK

Aktuální pozice:

Doktorand a vědecký pracovník na katedře elektrických pohonů a trakce ČVUT FEL

Rok ukončení studia: 2018

Zaměření oboru studia:

Elektrické pohony

Téma diplomové práce:

Vektorové řízení asynchronního motoru pomocí DSP

Jak jste se uplatnil v oboru? 

Po ukončení studia jsem nastoupil na katedru elektrických pohonů a trakce jako doktorand a vědecký pracovník. Během poměrně krátké doby jsem se zúčastnil několika zahraničních mezinárodních konferencí a publikoval jako autor či spoluautor několik článků v impaktovaných časopisech. V současné době se zabývám matematickým modelováním, odhadováním parametrů a řízením elektrických pohonů. Mimo publikační a vědecké činnosti se věnuji také výuce a jejímu zkvalitňování.

Jakým přínosem pro Vás bylo vystudování FEL při hledání a výběru zaměstnání?

Během studií mě velmi zaujala problematika řízení elektrických pohonů. Jedná se o multioborovou záležitost spojující několik oblastí matematiky, fyziky, elektrotechniky a informatiky, což je výzva, která mě baví. A jelikož mám rád nejen praxi, ale i teorii, rozhodl jsem se v oblasti elektrických pohonů pokračovat v doktorském studiu.

Které dovednosti a znalosti získané během studia hodnotíte jako neužitečnější?

Na ČVUT FEL jsem přišel z osmiletého gymnázia, tudíž jsem, dá se říci, začínal studium prakticky od píky. Za nejužitečnější, co jsem se během studií naučil, je umět si poradit při řešení daného problémů a umět inženýrsky přemýšlet. Tyto dvě věci společně se znalostí několika málo fundamentálních zákonů, pouček a rovnic vám v praxi zajistí, že se o vás budou zaměstnavatelé přetahovat. Musíte ale během studia vyvinout alespoň minimální snahu a zájem.

 

MARTIN KOZÁK

Aktuální pozice:

Technický a aplikační poradce pro pohony ve firmě Siemens

Rok ukončení studia: 2018

Zaměření oboru studia:

Technologické systémy

Téma diplomové práce:

Studie vlivu povrchových úprav pájecích plošek na vznik dutin v pájených spojích

Jak jste se uplatnil v oboru?

Do firmy Siemens jsem nastoupil v rámci trainee programu už jako absolvent bakalářského studia na pozici technického poradce.  Zde se mi dostalo skvělého vedení od mého mentora Dr. Jana Podrapského a po roce jsem nastoupil do oddělení technické podpory. Nyní ve firmě také působím jako koordinátor pro vysoké školy, konkrétně jako koordinátor pro FEL a FS na ČVUT.

Jakým přínosem pro Vás bylo vystudování FEL při hledání a výběru zaměstnání?

Nabyté znalosti během studia byly velmi důležité při hledání zaměstnání. V praxi již není čas učit se základní principy v oblasti elektrotechniky a je nutné stavět na získaných vědomostech.

Které dovednosti a znalosti získané během studia hodnotíte jako neužitečnější?

Jako nejužitečnější získanou dovednost hodnotím samostatnost, flexibilitu a schopnost komplexně řešit zadané a vzniklé problémy.