English Česky

Garanti programů a oborů a tutoři

V případě jakéhokoliv dotazu neváhejte kontaktovat příslušného tutora daného oboru.

Garant Tutor
Elektrotechnika, energetika a management prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.  
Aplikovaná elektrotechnika (bakalářský) doc. Ing. Pavel Mach, CSc. Ing. Karel Künzel, CSc.
Elektrotechnika a management (bakalářský) prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. Ing. Miroslav Vítek, CSc.
Ekonomika a řízení elektrotechniky (magisterský) prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Ing. Martin Dobiáš, Ph.D.
Ekonomika a řízení energetiky (magisterský) prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. Ing. Miroslav Vítek, CSc.
Elektrické stroje, přístroje a pohony (magisterský) prof. Ing. Jiří Lettl, CSc. doc. Ing. Petr Voženílek, CSc.
Elektroenergetika (magisterský) prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. Ing. Jan Švec, Ph.D.
Technologické systémy (magisterský) doc. Ing. Pavel Mach, CSc. Ing. Karel Künzel, CSc.