Elektrotechnika, energetika
a management

Měníme budoucnost energetiky. Studuj perspektivní obor a buď u toho.

Proč studovat EEM na FEL ČVUT?

Váháš, zda být technikem nebo ekonomem? S námi můžeš být obojím!

  • Protože bez elektřiny to nejde.

  • Poznáš nové trendy v oblasti energetiky a elektrotechniky, výrobu z obnovitelných zdrojů, rozvoj elektromobility a můžeš pracovat na jejich vývoji!

  • Získáš přehled o problematice výroby a přenosu elektrické energie. Také znalosti o řízení technologických procesů, organizaci a řízení výroby a osvojíš si základní typy elektrických strojů, měničů a pohonů s představou o jejich chování. Všechny tyto technické znalosti navíc rozšíříš o vědomosti z energetiky.

  • Propojíš technické a ekonomické vzdělání. Získané mezioborové znalosti ti významně usnadní uplatnění na trhu práce.

  • Máš možnost vystudovat nejlepší tuzemskou elektrotechnickou fakultu na prestižní univerzitě s tradicí.


Zaměření programu

Studijní obory na EEM jsou zaměřené primárně technicky nebo technicko-ekonomicky

Absolventi mají dostatečně teoretické i praktické předpoklady pro uplatnění na nejrůznějších pracovních pozicích jako např.:

  • projektanti či konstruktéři,
  • výrobní inženýři specializovaných provozoven, jako jsou klasické nebo jaderné elektrárny,
  • návrháři a konstruktéři elektrických strojů, pohonů a výkonových měničů,
  • nebo jako odborníci na řešení ekonomicko-manažerských problémů daného oboru na úrovni řízení nebo podnikání.

Studuj perspektivní obor a staň se součástí změn ve světě elektroenergetiky!

Robin Fingerhut

Specializace studia

Management energetiky a elektrotechniky

Téma bakalářské práce

Ekonomická a technická analýza elektromobility v České republice

Naši studenti a absolventi

Proč jste si vybrali program EEM na FEL ČVUT? 

Chci získat přehled o ekonomické stránce energetiky. Studovat kombinaci těchto dvou oborů mi vždy přišlo zajímavé a užitečné. Rád bych se v budoucnu zabýval rozumným postojem společnosti
k obnovitelným zdrojům elektřiny.

Co považujete za výhodu studia tohoto programu?

Studium tohoto programu vhodně zahrnuje technické a ekonomické předměty, které společně poskytují komplexní přehled nad celým odvětvím energetiky. Tento obor také otevírá dveře
mnoha dalších vědních disciplín.

Proč byste studium doporučili případným zájemcům o program?

V energetice dochází v posledních letech k dynamickým změnám, a proto věnovat se jí považuji za perspektivní.


Všichni naši studenti a absolventi

Spolupracujeme s těmi nejlepšími!

95%

uplatnění
absolventů

25%

uplatnění absolventů
v zahraničí

8 000+

absolventů fakulty

Chceš změnit svět energetiky?
Studium EEM ti poskytne vše potřebné!

Podat přihlášku se ke studiu